شربت تقویت سیستم ایمنی کودکان آویسا

شربت تقویت سیستم ایمنی آویسا
Avisa kids Immune
بروشور راهنمای مصرف کنندگان:

ترکیبات در هر پیمانه (5 میلی لیتر) از شربت:
عصاره آبی تغلیظ شده میوه انگور کولی( هر گرم عصاره معادل دو گرم میوه ) 0.95 g
ویتامین ث 32.5 mg
شربت گلوکوز , پتاسیم سوربات , اسید سیتریک , سایر ترکیبات: آب مقطر

ا